Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Stabilnego Wzrostu

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
3 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
223 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,5%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-17 - 2017-08-17
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 4,81%
1M -0,23%
3M 0,68%
6M 1,85%
12M 4,25%
24M 3,52%
36M 4,56%
60M 14,91%
120M 25,44%

Komentarz analityczny

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Po dwóch miesiącach odpoczynku warszawski indeks WIG uporał się z pokonaniem szczytów z maja. Styl tego wzrostu nie jest już tak dobry jak był w pierwszych miesiącach tego roku, jednak pozwolił na wzrost tego indeksu o 2,5%. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, czego wynikiem jest coraz mniejsza liczba spółek uczestniczących w tych nowych szczytach. Ponownie silnymi wzrostami wyróżniła się energetyka - indeks Wig Energia wzrósł o 10%. Najważniejszym komponentem portfela dłużnego pozostają obligacje skarbowe zmiennokuponowe. Ryzyko stopy procentowej utrzymane jest na względnie niskim poziomie, poniżej konkurencyjnych rozwiązań na rynku i skoncentrowane jest na dłuższym końcu krzywej dochodowości. Część korporacyjna subfunduszu przyniosła stabilny dochód odsetkowy powiększony o dalszy spadek marż kredytowych. Negatywny wpływ na wynik miał spadek cen obligacji indeksowanych do inflacji. BPH Stabilnego Wzrostu w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,63%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 2,00%
2. PGE 1,90%
3. PKO BP 1,70%
4. PCC ROKITA 1,50%
5. KGHM 1,40%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych osiąganiem potencjalnych zysków związanych zarówno z rynkiem akcji jak i rynkiem dłużnym,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Do 40% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% indeks Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs, 30% indeks WIG

Zarządzający:
Tomasz Sikora (Zarządzający Portfelem Dłużnym Subfunduszu), Monika Zduńska (Zarządzająca Portfelem Akcji Subfunduszu), Jarosław Lis (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu), Marcin Winnicki (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu), Michał Sikorski (Zarządzający Portfelem Akcji Subfunduszu)
Rachunek nabyć:
71 2490 0005 0000 4530 2552 0668
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
10 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2000-07-05

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.