Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Skarbowy

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
2/7 Niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 3 miesięcy
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
201 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
1,5%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
1,5%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-14 - 2017-08-14
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,18%
1M -0,06%
3M 0,40%
6M 0,98%
12M 0,86%
24M 2,00%
36M 3,38%
60M 9,31%
120M 37,84%

Komentarz analityczny

Jacek Mielcarek - Zarządzający Subfunduszami BPH TFI
Jacek Mielcarek Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Na globalnych rynkach obligacji, najciekawszym wydarzeniem lipca było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym M. Draghi bezskutecznie próbował uspokoić rynki finansowe odnośnie perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro. Notowania polskich papierów skarbowych były relatywnie odporne na ryzyko polityczne związane z procedowaną w parlamencie reformą sądownictwa, potencjalnie ograniczającą zasadę trójpodziału władzy. Większą wrażliwość wykazywał za to kurs euro do złotego. Papiery zmiennokuponowe oraz obligacje krótkoterminowe kontynuowały dobrą passę z poprzednich miesięcy, czemu wyraźnie pomagał brak podaży ze strony Ministerstwa Finansów. BPH Skarbowy w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,17%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. BGK (2017-05-19) 1,70%
2. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 1,60%
3. mBank (2025-01-17) 1,60%
4. BGK (2019-02-19) 1,50%
5. PGNIG FINANCE (2017-02-14) 1,40%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności,
  • akceptujących niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

indeks POLONIA

Zarządzający:
Jacek Mielcarek, Tomasz Sikora
Rachunek nabyć:
78 2490 0005 0000 4530 7425 7513
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
10 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2000-07-05

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o :

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określającyhistoryczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.