Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Selektywny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
105 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4
Maksymalna opłata za zarządzanie:
3%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
3%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-14 - 2017-08-14
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 6,29%
1M -0,67%
3M 1,45%
6M 5,34%
12M 6,88%
24M 8,20%
36M 16,20%
60M 38,81%
120M -/-%

Komentarz analityczny

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami BPH TFI
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Lipiec nie przyniósł znaczącej zmiany wyceny jednostki subfunduszu BPH Selektywnego. Wzrost o 0,07% znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczajeni byli klienci tego subfunduszu od początku tego roku. Stopa zwrotu YTD wyniosła 7,15%. W lipcu w sektorze małych i średnich spółek panował raczej negatywny sentyment. Wiele spółek opublikowało komunikaty informujące o pogorszeniu zysków w drugim kwartale tego roku (Neuca, Alumetal, Forte) co doprowadziło do dużej przeceny ich walorów. Stopa zwrotu z indeksu sWIG80 wyniosła w tym miesiącu -2,83%, przy wzroście mWIG40 o 0,48%. Do pozytywnych wydarzeń nie można także zaliczyć debiutu spółki PLAY na warszawskim parkiecie. W ciągu pierwszych 2 godzin notowań cena walorów telekomu spadła do poziomu poniżej 34 zł (ok. -5%). Ostatecznie dzień zakończył się mniej dramatycznie, bo spadkiem na poziomie jedynie -1,4%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PCC ROKITA 2,50%
2. CEZ 1,90%
3. NORTH COAST 1,90%
4. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ 1,80%
5. MARVIPOL 1,70%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości jednostki uczestnictwa oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne instrumenty udziałowe, które w ocenie Zarządzających są niedowartościowane, a także akcje emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych może wynosić od 0 do 100% wartości aktywów netto subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych instrumentów udziałowych.

Szczegóły subfunduszu

Zarządzający:
Monika Zduńska, Jarosław Lis, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
39 2490 0005 0000 4600 3733 2017
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2009-05-08

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

Strategia absolutnej stopy zwrotu

Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie, dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Inwestycje w akcje i inne instrumenty udziałowe dokonywane są w zależności od oceny perspektyw wzrostu ich wartości.