Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Obligacji Korporacyjnych

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
3 A
3 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
195 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie:
1,5%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
1%
Opłata zmienna za zarządzanie:
20% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-16 - 2017-08-16
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 2,37%
1M 0,35%
3M 0,85%
6M 1,78%
12M 2,15%
24M 5,08%
36M 8,61%
60M 13,81%
120M 60,77%

Komentarz analityczny

Tomasz Sikora Zarządzający Funduszami Dłużnymi
2017-08-09Komentarz zarządzającego

W lipcu zwiększył sie udział zarówno części skarbowej jak i korporacyjnej w aktywach subfunduszu. Skarbowe obligacje zmiennokuponowe, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w lipcu pozytywnie przyłożyły się  na wynik subfunduszu. Marża względem stawki WIBOR spadła do najniższego poziomu od dwóch lat przede wszystkim na skutek intensywnych zakupów ze strony lokalnych portfeli bankowych. Na drugim miejscu pozytywnie zapisały się euroobligacje polskich przedsiębiorstw. Spadające marże kredytowe oraz rentowności na rynkach bazowych długu sprzyjały wzrostom cen stałokuponowych obligacji korporacyjnych. Rynek pierwotny zdominowało kilka dużych emisji polskich emitentów, które cieszyły się dużym popytem ze strony inwestorów mimo historycznie niskiej marży kredytowej. BPH Obligacji Korporacyjnych w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,35%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PKO FINANCE (2022-09-26) 3,20%
2. PGNiG FINANCE (2017-02-14) 2,40%
3. ORLEN CAPITAL (2021-06-20) 2,10%
4. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 1,80%
5. MOL (2023-04-28) 1,80%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie głównie w korporacyjne instrumenty dłużne,
  • oczekujących wyższych zysków, niż z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych lub lokaty bankowe,
  • akceptujących umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe, niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, tj. m.in. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, a także depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

stawka WIBID 6M + 1%

Zarządzający:
Jarosław Lis (Zarządzający częścią Portfela Subfunduszu złożoną z obligacji korporacyjnych), Monika Zduńska (Zarządzająca częścią Portfela Subfunduszu złożoną z obligacji korporacyjnych), Marcin Winnicki (Zarządzający częścią Portfela Subfunduszu złożoną z obligacji korporacyjnych), Michał Sikorski (Zarządzający częścią Portfela Subfunduszu złożoną z obligacji korporacyjnych), Tomasz Sikora (Zarządzający Subfunduszem)
Rachunek nabyć:
56 2490 0005 0000 4600 2241 7282
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
13,17 PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2000-01-11

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.