Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Obligacji 1

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/7 Relatywnie niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 2 lat
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
1 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
136 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
2%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
2%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-17 - 2017-08-17
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 1,23%
1M -0,02%
3M 0,39%
6M 1,16%
12M -0,68%
24M 1,57%
36M 3,68%
60M 12,06%
120M 58,17%

Komentarz analityczny

Tomasz Sikora Zarządzający Funduszami Dłużnymi
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Skarbowe obligacje zmiennokuponowe, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w lipcu pozytywnie przyłożyły się  na wynik subfunduszu. Marża względem stawki WIBOR spadła do najniższego poziomu od dwóch lat, przede wszystkim na skutek intensywnych zakupów ze strony lokalnych portfeli bankowych. Utrzymano zaangażowanie w polskie obligacje skarbowe stałokuponowe o dłuższym terminie zapadalności, które w skali miesiąca zachowały się neutralnie, dodatni wynik przyniosło natomiast zaangażowanie w krótsze papiery. Głównym negatywnym czynnikiem, który obniżył stopę zwrotu subfunduszu była przecena obligacji indeksowanych inflacją. Stabilny dochód z marży odsetkowej przyniosła korporacyjna część portfela, zarówno denominowana w PLN jak i w "twardych walutach". BPH Obligacji 1 w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,14%.

Skład portfela

Oprocentowanie obligacji skarbowych na 30.12.2016

47,00% Stałokuponowe 44,50% Zmiennokuponowe 8,50% Indeksowane do inflacji

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne,
  • akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

70% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms, 30% WIBID 3M

Zarządzający:
Tomasz Sikora
Rachunek nabyć:
55 2490 0005 0000 4530 2866 8412
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100
Data utworzenia subfunduszu:
1999-07-26

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.