Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Akcji

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Ranking 12M / 36M na 2017-07-31:
2 A
2 A
Wartość aktywów netto na 2017-07-31:
144 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Minimalna dopłata:
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
4%
Maksymalna opłata za zarządzanie:
4%
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
4%
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-08-14 - 2017-08-14
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 12,40%
1M -0,03%
3M 0,51%
6M 3,70%
12M 14,12%
24M 8,00%
36M 9,67%
60M 27,61%
120M -25,68%

Komentarz analityczny

Jarosław Lis - Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
Jarosław Lis Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych
2017-08-09Komentarz zarządzającego

Po dwóch miesiącach odpoczynku warszawski indeks WIG uporał się z pokonaniem szczytów z maja. Styl tego wzrostu nie jest już tak dobry jak był w pierwszych miesiącach tego roku, jednak pozwolił na wzrost tego indeksu o 2,5%. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, czego wynikiem jest coraz mniejsza liczba spółek uczestniczących w tych nowych szczytach. Ponownie silnymi wzrostami wyróżniła się energetyka - indeks Wig Energia wzrósł o 10%.  Subfundusz BPH Akcji wypracował stopę zwrotu  na poziomie 1,84%, lekko poniżej wyniku benchmarku wypracowanego w lipcu.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PEKAO 6,60%
2. PGE 5,50%
3. PKO BP 5,50%
4. KGHM 4,50%
5. PZU 3,80%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

w BPH FIO Parasolowy ze względu na ryzyko inwestycyjne i potencjał zysku
BPH Skarbowy BPH Pieniężny
BPH Obligacji 1 BPH Obligacji 2
BPH Obligacji Korporacyjnych BPH Stabilnego Wzrostu BPH Selektywny
BPH Zrównoważony
BPH Akcji BPH Akcji Dynamicznych Spółek BPH Dywidendowy BPH Akcji Globalny BPH Akcji Rynków Wschodzących BPH Globalny Żywności i Surowców
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji,
  • skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale może lokować również w instrumenty finansowe notowane na wybranych rynkach zagranicznych. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

Zarządzający:
Monika Zduńska, Jarosław Lis, Marcin Winnicki, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
27 2490 0005 0000 4600 7897 4236
Waluta subfunduszu:
PLN
Wartość początkowa jednostek:
100,00
Data utworzenia subfunduszu:
1999-07-20

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.