Wróć do Wszystkie fundusze

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

z wydzielonymi subfunduszami:

NAZWA SUBFUNDUSZU KATEGORIA POZIOM RYZYKA * HORYZONT INWESTYCYJNY
BPH Skarbowy Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
BPH Pieniężny Pieniężne i gotówkowe
Niskie
3 mies.
BPH Obligacji 1 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
BPH Obligacji 2 Obligacji polskich
Relatywnie niskie
2 lata
BPH Obligacji Korporacyjnych Dłużne korporacyjne
Umiarkowane
2 lata
BPH Stabilnego Wzrostu Stabilnego wzrostu
Umiarkowane
3 lata
BPH Selektywny Absolutnej stopy zwrotu
Umiarkowane
4 lata
BPH Zrównoważony Zrównoważone
Podwyższone
4 lata
BPH Akcji Akcji polskich
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Dynamicznych Spółek Akcji polskich
Wysokie
5 lat
BPH Dywidendowy Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Globalny Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Akcji Rynków Wschodzących Akcji zagranicznych
Wysokie
5 lat
BPH Globalny Żywności i Surowców Surowcowe
Wysokie
5 lat