Wróć do listy funduszy

BPH FIZ Sektora Nieruchomości

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
3/5 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
grudzień 2015 *
Kategoria:
nieruchomości
Osiągnięta stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 2015-12-16:
-37,20%
Udział poszczególnych rodzajów powierzchni w portfelu funduszu na dzień 2015-12-16:
- pow. biurowa 61 tys. m2
- pow. usługowa 66 tys. m2
- pow. magazynowa 8 tys. m2
Wskaźnik poziomu zadłużenia do wartości portfela nieruchomości na dzień 2015-12-16:
72%
Minimalna wpłata:
1 000 PLN
Pozyskane aktywa:
332 mln PLN na dzień 3 sierpnia 2005
Aktywa funduszu:
207,7 mln PLN na dzień 16 grudnia 2015
Wartość portfela nieruchomości:
198,8 mln EUR na dzień 16 grudnia 2015
Zobacz szczegóły:

Informacje dodatkowe

Szczegóły funduszu

Data utworzenia subfunduszu:
2005-08-03

O funduszu

Z dniem 29 grudnia 2015 r. została otwarta likwidacja BPH FIZ Sektora Nieruchomości w likwidacji. Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu jego likwidacji.

Uwzględniając wydaną opinię Komitetu Doradczego Funduszu oraz Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, Zarząd Towarzystwa w dniu 30 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę o przedłużeniu okresu działalności Funduszu o 2 lata, tj. do dnia 28 grudnia 2015 r.

> Opinia dotycząca przedłużenia działalności Funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości

Więcej informacji na temat procesu likwidacji Funduszu  można znaleźć na niniejszej stronie internetowej:www.likwidacjasn.pl

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 2015-12-29
2015-12-29

Zajście zdarzenia będącego przesłanką rozwiązania BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 2015-12-21
2015-12-21

Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 2015-12-18
2015-12-18

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BPH FIZ Sektora Nieruchomości

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 2015-12-17
2015-12-17

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Zobacz wszystkie raporty