Wróć do listy funduszy

BPH FIZ Korzystnego Kursu

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Kategoria:
z ochroną kapitału
Wartość aktywów netto na 2017-09-29:
7,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
Poziom ochrony kapitału:
110.10 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału:
upływa 30.06.2017
(dzień wyceny certyfikatów)
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-09-29 - 2017-09-29
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD -0,39%
1M 0,16%
3M 0,09%
6M -0,24%
12M -1,44%
24M -4,46%
36M -7,50%
60M -8,45%
120M -12,05%

Informacje dodatkowe

Polityka inwestycyjna

BPH FIZ Korzystnego Kursu jest pierwszym funduszem na polskim rynku, który inwestuje w waluty rynków wschodzących i oferuje jednocześnie ochronę zainwestowanych środków na poziomie 97-proc. poziomu ochrony kapitału na koniec okresu rozliczeniowego. Aktualnie koszyk walut rynków wschodzących obejmuje turecką lirę. Fundusz osiąga zyski w przypadku wzrostu kursu liry tureckiej względem dolara amerykańskiego. Wzrost wartości waluty tureckiej może być zmieniony dzięki Stopie Udziału, której przybliżony poziom wynosi 90%.

Powyższą politykę inwestycyjną, polegającą na inwestowaniu w waluty rynków wschodzących, Fundusz realizuje od dnia 2 grudnia 2008 r., tj. od dnia wydania certyfikatów inwestycyjnych serii B.

Szczegóły funduszu

Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 2017-07-03
2017-07-03

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 2017-07-03
2017-07-03

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 2017-06-27
2017-06-27

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BPH FIZ Korzystnego Kursu

Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 2017-06-13
2017-06-13

Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Zobacz wszystkie raporty

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 29 września do 21 listopada 2008 r.
Obecnie certyfikaty inwestycyjna można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

OPŁATY MANIPULACYJNE

Opłata manipulacyjna za wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu wynosi 0,5% wartości wykupionych certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Do dnia 17 marca 2008 r. Fundusz działał pod nazwą BPH FIZ Pro Lokata.