Wróć do listy funduszy

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 3 lat
Kategoria:
z ochroną kapitału
Wartość aktywów netto na 2017-09-29:
9 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
Terminy wykupu certyfikatów:
ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
Poziom ochrony kapitału:
112.51 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału:
upływa 30.09.2018 (dzień wyceny certyfikatów)
Zobacz szczegóły:

Wyniki funduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-09-29 - 2017-09-29
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 0,32%
1M 0,04%
3M 0,10%
6M 0,25%
12M -0,12%
24M -0,21%
36M -1,23%
60M -0,06%
120M 2,62%

Informacje dodatkowe

Polityka inwestycyjna

Fundusz Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 łączy możliwość osiągnięcia relatywnie wysokich zysków przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanego kapitału. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach, zapewnia strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji. Zapoznaj się z opisem polityki inwestycyjnej.

Szczegóły funduszu

Zarządzający:
Piotr Wiesiołek
Waluta subfunduszu:
PLN

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Terminy zapisów

Wpłaty do Funduszu zbierane były w drodze zapisów na certyfikaty inwestycyjne w ramach emisji publicznej w okresie od 7 sierpnia do 8 września 2006. r
Obecnie certyfikaty inwestycyjne można nabyć w obrocie giełdowym za pośrednictwem biura maklerskiego.

Wykup certyfikatów

TABELA OPŁAT OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 STYCZNIA 2008 ROKU
do 31 marca 2008 r. od 1 kwietnia 2008 r.
do 31 grudnia 2012 r.
od 1 stycznia 2013 r.
2,00% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,75% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych 0,50% wartości wykupionych Certyfikatów Inwestycyjnych


Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wynik inwestycyjny funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Funduszu ze względu na istnienie opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń dochodu z inwestycji w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 2017-10-12
2017-10-12

Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 2017-10-12
2017-10-12

Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 2017-10-02
2017-10-02

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 2017-10-02
2017-10-02

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Zobacz wszystkie raporty