Wróć do strony głównej

Dokumenty

Tabela opłat za zarządzanie  
Tabela opłat za zarządzanie dla funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Tabela opłat za zarządzanie 20160801_tabela_oplat_za_zarzadzanie.pdf  
Tabela opłat IKZE  
Tabela opłat dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.
Tabela opłat IKZE tabela_oplat_ikze_2016_11_15.pdf