Wróć do Informacje dla Uczestników

Prospekt informacyjny i statut funduszu

* Dane o poszczególnych subfunduszach znajdują się na poniżej wymienionych stronach prospektu informacyjnego funduszu BPH Superior FIO:

  • BPH Superior Pieniężny, str.30
  • BPH Superior Obligacji, str.38
  • BPH Superior Akcji, str.46
  • BPH Superior Selektywny, str.55