Wybierz fundusze poniżej,aby porównać je na wykresie
Za okres
Stopa zwrotu:
  Wartość jednostki uczestnictwa skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów Uczestnikom BPH Dywidendowy
POWIĘKSZ
Kup online + Dodaj benchmarki i indeksy

Benchmarki

Indeksy

Wycena subfunduszy Rockbridge SUPERIOR FIO na 2017-10-16 pokaż wycenę z
wybranego dnia

FUNDUSZ I KATEGORIA MAX. CENA NABYCIA * WARTOŚĆ ** STOPA ZWROTU *** RYZYKO I HORYZONT  
Rockbridge Superior Pieniężny Pieniężne i gotówkowe 105,11 105,11 +0.04%
Porównaj
Rockbridge Superior Obligacji Obligacji polskich 108,95 108,95 +0.18%
Porównaj
Rockbridge Superior Selektywny Absolutnej stopy zwrotu 118,39 118,39 -0.11%
Porównaj
Rockbridge Superior Akcji Akcji polskich 121,19 121,19 -0.07%
Porównaj
Rockbridge Superior Rynku Surowców Surowcowe 107,16 107,16 +0.05%
Porównaj