Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Superior Selektywny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
4/7 Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny:
od 4 lat
Wartość aktywów netto na 2017-04-28:
21 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,5%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-05-25 - 2017-05-25
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ
YTD 5,39%
1 miesiąc 1,17%
3 miesiące 3,55%
6 miesięcy 7,10%
1 rok 7,88%
3 lata -/-%
5 lat -/-%
10 lat -/-%

Komentarz analityczny

Monika Zduńska
Monika Zduńska Zarządzająca Funduszami BPH TFI
2017-05-11Komentarz zarządzającego

Po niewielkiej marcowej korekcie, w kwietniu MIDWIG kontynuował swój 9 letni wzrostowy trend i wyznaczył kolejny szczyt. Kwietniowy wzrost indeksu wyniósł 2,4%. Najwięcej w tym miesiącu dały zarobić akcje Kruka. Oczekiwania co do bardzo dobrych wyników i pozytywnych informacji z rynku włoskiego zmaterializowały się i przełożyły na prawie 19% wzrost ceny tegoż waloru. Na drugim końcu znalazł się tegoroczny ulubieniec inwestorów, czyli CD Projekt. Po ponad 40% wzroście cen papieru w pierwszym kwartale tego roku, w kwietniu kapitalizacja spółki zmalała o prawie 9%. Najsłabszym indeksem okazał się z kolei marcowy lider, czyli SWIG (-0,5%). Uwagę inwestorów na pewno przykuł spektakularny spadek cen (-35%) spółki  CI Games, która rozczarowała debiutem swojej gry Sniper Ghost Warrior 3. Na rynku IPO powiało dużym optymizmem wraz z debiutem spółki Dino Polska. Pierwszego dnia notowań akcje dały zarobić ok 12%. Biorąc pod uwagę kapitalizację spółki i relatywnie wysoki poziom free floatu można oczekiwać, że przy najbliższej rewizji akcje spółki Dino Polska wejdą w skład indeksu MIDWIG. Na tym tle subfundusz BPH Superior Selektywny odnotował dobry wynik na poziomie 0,88%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. PCC ROKITA 2,90%
2. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ 2,00%
3. CEZ 1,90%
4. MARVIPOL 1,80%
5. NORTH COAST 1,80%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

BPH Superior
Pieniężny
BPH Superior
Obligacji
BPH Superior
Selektywny
BPH Superior
Rynku Surowców
BPH Superior
Akcji
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących możliwości osiągnięcia zysków wynikających ze wzrostu cen akcji i innych instrumentów udziałowych,

  • akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, ale świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które w ocenie Funduszu są niedowartościowane, a także akcje emitowane przez spółki będące potencjalnym przedmiotem przejęć i oferowane w ramach emisji na rynku pierwotnym, oraz instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje w akcje, dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej bez względu na prognozowane zachowanie się indeksów giełdowych. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych może wynosić od 0 do 100% wartości aktywów netto. Udział instrumentów dłużnych jest uzależniony od liczby wyselekcjonowanych instrumentów udziałowych.

Szczegóły subfunduszu

Rachunek nabyć:
56 1060 0076 0000 3210 0023 9738
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2015-06-23

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

STRATEGIA ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie, dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Inwestycje w akcje i inne instrumenty udziałowe dokonywane są w zależności od oceny perspektyw wzrostu ich wartości.

HORYZONT INWESTYCYJNY

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.