Wróć do strony głównej

Fundusz BPH Superior Rynku Surowców

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
6/7 Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
od 5 lat
Kategoria:
Wartość aktywów netto na 2017-08-31:
2 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,6%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-09-18 - 2017-09-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD -2,47% -3,10%
1M 3,27% 3,60%
3M 3,02% 4,74%
6M -1,49% 0,92%
12M 6,48% 1,74%
24M -/-% -/-%
36M -/-% -/-%
60M -/-% -/-%
120M -/-% -/-%

Komentarz analityczny

Michał Sikorski
Michał Sikorski Zarządzający Funduszami BPH TFI
2017-09-12Komentarz zarządzającego

W sierpniu bardzo dobrze zachowywały się metale przemysłowe z miedzią rosnącą o 6,48%, aluminium rosnącym o 10,71%. Na wzrosty miały wpływ dane o dobrym popycie, ograniczenia produkcji w Chinach oraz rosnące prognozy zużycia miedzi dzięki rozwojowi samochodów elektrycznych. Rozpoczynający sie sezon huraganów spowodował spore zawirowania na rynku ropy. Czasowe wyłączenia rafinerii w USA spowodowały z jednej strony spadek ceny ropy WTI o 5,86%, z drugiej strony ceny benzyny wrosły o 25%. Najsłabiej w sierpniu zachowywał się segment rolny - opady deszczu w Brazylii, podniesienie prognoz dla zbiorów w USA oraz bardzo dobre dane o żniwach w Rosji spowodowały spadki cen surowców rolnych średnio o ok. 6%. Subfundusz BPH Superior Surowców spadł w sierpniu o 3,26% przy spadku indeksu TR/CC CRB o 0,98%.

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB TR 14,10%
2. ETFS DJ-UBS LONGER DATED ALL CMDT 14,10%
3. LYXOR ETF CMDT CRB TR/J CRB EX-ENERGY TR 12,20%
4. ISHARES DOW JONES-UBS CMDT SWAP 11,20%
5. DB X-TRACKERS DBLCI - OY BALANCED ETF 5,10%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

BPH Superior
Pieniężny
BPH Superior
Obligacji
BPH Superior
Selektywny
BPH Superior
Rynku Surowców
BPH Superior
Akcji
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,
  • oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców,
  • akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 50% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada ekspozycję na indeksy surowcowe i kursy towarów giełdowych oraz inne instrumenty udziałowe. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne lub depozyty bankowe.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

75% indeks Thomson Reuters/Jefferies CRB Excess Return + 25% stawka WIBID 3M

Zarządzający:
Jarosław Lis, Michał Sikorski
Rachunek nabyć:
37 2490 0005 0000 4600 5926 8312
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2016-05-11

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

O subfunduszu

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 50% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada ekspozycję na indeksy surowcowe i kursy towarów giełdowych oraz inne instrumenty udziałowe. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne lub depozyty bankowe.

Jak zainwestować?

BPH Superior FIO to oferta tylko dla wybranych. Jeśli odpowiada również Tobie, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Inwestycji można również dokonać poprzez STI (internetowy Serwis Transakcyjno- Informacyjny BPH TFI), dostępny pod adresem www.sti.bphtfi.pl