Wróć do listy funduszy

Fundusz BPH Superior Pieniężny

Informacje podstawowe

Poziom ryzyka:*
2/7 Niskie
Horyzont inwestycyjny:
od 3 miesięcy
Ranking 12M na 2017-08-31:
4 A
Wartość aktywów netto na 2017-08-31:
17 mln PLN
Częstotliwość wyceny:
dzienna
Minimalna wpłata:
500 000 PLN
Minimalna dopłata:
1 000 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:
0%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
0,3%
Opłata zmienna za zarządzanie:
25% stopy zwrotu czytaj więcej
Zobacz szczegóły:

Wyniki subfunduszu Zamów wyceny
na SMS/e-mail

Zmiany wartości

Za okres: 2016-09-18 - 2017-09-18
Stopa zwrotu:

Stopy zwrotu

OKRES SUBFUNDUSZ BENCHMARK
YTD 2,09% 1,10%
1M 0,33% 0,14%
3M 0,80% 0,40%
6M 1,51% 0,79%
12M 2,40% 1,55%
24M 4,56% 3,08%
36M -/-% -/-%
60M -/-% -/-%
120M -/-% -/-%

Komentarz analityczny

Tomasz Sikora Zarządzający Funduszami Dłużnymi
2017-09-12Komentarz zarządzającego

Miesięczna stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w sierpniu 0,23% Największym kontrybutorem okazały się polskie obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu mimo niewielkiego udziału w aktywach subfunduszu. Zanotowały one największe wzrosty cen od czerwca br. (indeks szerokiego rynku wzrósł o 0,56%), jedne z większych spośród obligacji w regionie. Skarbowe obligacje zmiennokuponowe, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w sierpniu pozytywnie kontrybuowały do wyniku subfunduszu, zwłaszcza te o zapadalności do 5 lat (wzrost miesięczny od 0,1 do 0,15%). Stabilny dochód z marży odsetkowej przyniosła korporacyjna część portfela, zarówno denominowana w PLN jak i w "twardych walutach".

Skład portfela

5 największych pozycji w portfelu obligacji nieskarbowych na 30.12.2016

INSTRUMENT UDZIAŁ W AKTYWACH
1. BGK (2019-10-05) 2,80%
2. Santander Cons. Bank (2017-08-30) 2,20%
3. MULTIMEDIA POLSKA (2020-05-10) 1,70%
4. BANK ZACHODNI WBK (2026-12-03) 1,40%
5. BOŚ (2022-12-30) 1,20%

Struktura portfela na 2016-12-30

Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

Informacje dodatkowe

Pozycjonowanie subfunduszu

BPH Superior
Pieniężny
BPH Superior
Obligacji
BPH Superior
Selektywny
BPH Superior
Rynku Surowców
BPH Superior
Akcji
Dla ostrożnych
Dla rozważnych
Dla odważnych
RYZYKO

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału na poziomie konkurencyjnym w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne,
  • wykazujących się niską skłonnością do ponoszenia ryzyka, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane zarówno przez Skarb Państwa jak i przedsiębiorstwa. Subfundusz może lokować na rynkach zagranicznych. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

Szczegóły subfunduszu

Benchmark:

stawka WIBID 3M

Zarządzający:
Tomasz Sikora
Rachunek nabyć:
78 2490 0005 0000 4530 7143 8790
Waluta subfunduszu:
PLN
Data utworzenia subfunduszu:
2015-06-23

Zadzwoń lub napisz

odpowiemy na wszystkie pytania
Zadzwoń Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Na co zwracać uwagę

Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać doradcę o:

  • horyzont inwestycyjny,
  • poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej, określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
  • wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
  • poziom opłat.

HORYZONT INWESTYCYJNY

Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.

Jak zainwestować?

BPH Superior FIO to oferta tylko dla wybranych. Jeśli odpowiada również Tobie, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Inwestycji można również dokonać poprzez STI (internetowy Serwis Transakcyjno- Informacyjny BPH TFI), dostępny pod adresem www.sti.bphtfi.pl