Wróć do Asset management

Komunikaty

NAZWA OPIS POBIERZ
Komunikat nr 16

Dyspozycje faksowe i telefoniczne

Komunikat nr 15

Instrumenty Finansowy notowane na różnych rynkach bądź w różnych systemach

Komunikat nr 14

Zestawienie opłat i prowizji związanych ze świadczeniem przez Towarzystwo usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych ponoszonych na rzecz Depozytariusza.

Komunikat nr 13

Zasady naliczania opłat z tytułu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

Komunikat nr 12

Tabela opłat z tytułu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych.

Komunikat nr 11

Zakres i terminy przekazywania raportów.

Komunikat nr 10

Wnioski i skargi

Komunikat nr 9

Komunikat usunięty – aktualizacja w ramach Komunikatu nr 16.

Komunikat nr 8

Uzyskiwanie informacji telefonicznych.