Wróć do Asset management

Do pobrania

Pliki do pobrania asset management:

Dane Osoby Fizycznej  
Formularz aktualizacji danych osobowych Klienta
dane_osoby_fizycznej.pdf dane_osoby_fizycznej.pdf [ 140.28 KB ]  
Dane Osoby Prawnej  
Formularz danych dla Klientów instytucjonalnych
dane_osoby_prawnej.pdf dane_osoby_prawnej.pdf [ 181.97 KB ]  
Dyspozycja zmiany strategii  
Wzór dyspozycji zmiany strategii inwestycyjnej
dyspozycja_zmiana_strategii.pdf dyspozycja_zmiana_strategii.pdf [ 65.59 KB ]  
Wniosek o zmianę kategorii Klienta  
Wniosek o zmianę kategorii Klienta korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych
formularz_wniosku_zmiany_kategorii_klienta.pdf formularz_wniosku_zmiany_kategorii_klienta.pdf [ 193.23 KB ]  
Zarządzanie konfliktami interesów  
Szczegółowe informacje o zasadach zarządzania konfliktami interesów w BPT TFI S.A.
informacje_-_konflikt_interesow.pdf informacje_-_konflikt_interesow.pdf [ 57.33 KB ]  
Informacje o TFI  
Informacje o BPH TFI S.A. i usługach świadczonych na podstawie umowy zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez BPH TFI S.A.
informacje_o_tfi_usluga_zarzadzania_portfelami_2015.10.11.pdf informacje_o_tfi_usluga_zarzadzania_portfelami_2015.10.11.pdf [ 122.97 KB ]  
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta  
Wdrożenie i przestrzeganie polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta
polityka_dzialania_w_najlepiej_pojetym_interesie_klienta_092015.pdf polityka_dzialania_w_najlepiej_pojetym_interesie_klienta_092015.pdf [ 178.87 KB ]  
Polityka zachęt  
Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w BPH TFI S.A.
polityka_zachet_bph_tfi_sa.pdf polityka_zachet_bph_tfi_sa.pdf [ 45.35 KB ]  
Test adekwatności  
Test oceniający poziom wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową Klienta oraz cele inwestycyjne. Test jest niezbędny do oceny, czy usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację
test_adekwatnosci_01.08.2013.pdf test_adekwatnosci_01.08.2013.pdf [ 205.75 KB ]  
Typy strategii modelowych  
Opis modelowych strategii inwestycyjnych będących w ofercie Towarzystwa
typy_modelowych_strategii_inwestycyjnych.pdf typy_modelowych_strategii_inwestycyjnych.pdf [ 109.42 KB ]