Wróć do strony głównej

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej

 Robert Ługowski

Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju tel.: (22) 538 97 99, fax: (22) 538 97 89 *

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa
e-mail

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000002970
NIP 527-21-53-832
REGON: 013083243
kapitał zakładowy 23.456.525,00 zł
kapitał wpłacony 23.456.525,00 zł

 

* koszt według taryfy operatora