Wróć do strony głównej

Aplikacja mobilna

Modele telefonów

1. Urządzenia z systemem iOS (w wersji 4.0 lub wyższej):

 • iPhone 3G
 • iPhone 3GS
 • iPhone 4
 • iPhone 5
 • iPad

 

2. Urządzenia z systemem ANDROID:

 • Motorola Milestone
 • Samsung I9000 Galaxy S
 • Samsung I5800 Galaxy 3
 • HTC Dream / T-Mobile G1
 • HTC Desire

 

3. Urządzenia z systemem SYMBIAN:

 • Nokia E71
 • Nokia E72
 • Nokia E51
 • Nokia E52
 • Nokia N97
 • Nokia N8

 

4. Urządzenia z systemem BADA:

 • Samsung S8500 Wave
 • Samsung S8500 Wave
 • Samsung S8530 Wave
 • Samsung S860 Wave

 

Pomoc

Aplikacja BPH TFI Analizy Mobile wymaga poprawnie skonfigurowanego połączenia internetowego w celu przeprowadzenia aktualizacji bazy danych funduszy inwestycyjnych w aplikacji. W systemie Symbian konieczne jest skorzystanie z punktu dostępowego typu Internet. Użycie punktu dostępowego typu WAP może powodować nieprawidłowe działanie aplikacji podczas procesu aktualizacji.

Podczas aktualizowania bazy danych aplikacji, użytkownik zostanie poinformowany o konieczności utworzenia nowego połączenia internetowego. Wyświetlona zostanie lista z możliwymi do wyboru punktami dostępowymi. Aby poprawnie przeprowadzić proces aktualizacji, należy wybrać punkt dostępowy oznaczony jako 'Internet'.

FAQ:

Pytanie: Dlaczego w mojej aplikacji nie ma aktualnej wyceny?
Odpowiedź: Aplikacja działa w trybie offline, aby zaktualizować dane w aplikacji należy wykonać aktualizację danych poprzez użycie funkcji "Aktualizacja Danych". Aktualizacja wymaga aktywnego połączenia z Internetem.

Pytanie: Na liście z punktami dostępowymi nie mam do wyboru opcji 'Internet'
Odpowiedź: Oznacza to, że telefon nie został poprawnie skonfigurowany ustawieniami operatora. W tym celu należy pobrać odpowiednią konfigurację ze strony internetowaj danego operatora (konfiguracja SMS).

Pytanie:: Po przeprowadzeniu konfiguracji SMS dalej nie widzę opcji 'Internet'
Odpowiedź:: W tej sytuacji konieczne jest manualne stworzenie punktu dostępowego. Wchodzimy do:
(E71) Menu->Narzędzia->Ustawienia->Połączenie->Punkty dostępu. Następnie wybieramy: Opcje->Nowy punkt dostępu.
(E72) Menu->Panel sterowania->Ustawienia->Połączenie->Sieci docelowe. Następnie wybieramy z listy opcję 'Punkt dostępu'. Podczas tworzenia ustawiamy jego typ na 'Dane pakietowe'
Ustawiamy nazwę połączenia na 'Internet' oraz nazwę punktu dostępu na 'internet'. Pozostałe ustawienia zostawiamy z wartościami domyślnymi.

Pytanie:: Stworzyłem nowy punkt dostępu typu 'Internet', jednak aplikacja po uruchomieniu aktualizacji nie pyta się, jaki punkt dostępu wybrać, tylko łączy się automatycznie korzystając z WAP.
Odpowiedź:: Najprawdopodobniej istnieje punkt dostępu (WAP), który został skonfigurowany tak, by był używany przez aplikacje automatycznie, bez pytania użytkownika o potwierdzenie. W tym celu należy zlokalizować ten punkt dostępowy w ustawieniach połączeń telefonu, a następnie edytować jego ustawienia (Opcje->Edytuj). W ekranie edycji należy zmienić opcję 'Użyj punktu dostępu' na wartość 'Po potwierdzeniu'.

Pytanie:: Nie posiadam żadnego punktu dostępowego, który łączy się automatycznie, a mimo to aplikacja nie pyta się o punkt dostępowy podczas połączenia.
Odpowiedź:: Prawdopodobnie w tle działa już aplikacja, która utworzyła na swoje potrzeby połączenie internetowe. W tej sytuacji aplikacja BPH TFI nie utworzy nowego połączenia, lecz skorzysta z już istniejącego. Należy zamknąć aplikację działającą w tle a następnie ponownie uruchomić proces aktualizacji BPH TFI Mobile.

Podstawowe informacje

BPH TFI Analizy Mobile to bezpłatna aplikacja umożliwiająca bardzo wygodne i szybkie sprawdzanie informacji o funduszach zarządzanych przez BPH TFI oraz ich aktualnych wynikach inwestycyjnych, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz.

Aplikacja umożliwia sprawdzenie:

 • wyników inwestycyjnych wybranych funduszy
 • aktualnych oraz historycznych wartości wycen j.u. oraz c.i.
 • podstawowych informacji o funduszach BPH TFI 

Aplikacja dedykowana na najpopularniejsze obecnie platformy:

 • iPad/iPhone
 • Android
 • Symbian 

Wyniki inwestycyjne prezentowane są na dwa sposoby: 

 • wykresy liniowe 
 • kalkulator stóp zwrotu