Aktualności Zobacz wszystkie Aktualności

20.09.2017

BPH TFI zmienia się w Rockbridge TFI

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uprzejmie informujemy, że dotychczasowa firma, pod którą Spółka prowadziła działalności, tj. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została zmieniona. Przedmiotowa zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 13 września 2017 r.
Czytaj więcej
13.09.2017

Metale górą

TOP 5 Wydarzenia Polska i Świat: 1. Nowe szczyty na indeksach największych spółek warszawskiej giełdy 2. Wzrost ryzyka geopolitycznego w związku z Koreą Północną 3. Oczekiwania na kolejne podwyżki przez FED w 2017 na najniższym poziomie w tym roku 4. Zniszczenia po huraganie Harvey w USA i ich wpływ na ustalenia budżetowe i rynki energii 5. Hossa na rynku metali przemysłowych
Czytaj więcej
08.09.2017

BPH FIO Strategii Akcyjnej najskuteczniejszy wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu

Według rankingu Analiz Online BPH FIO Strategii Akcyjnej zajął 1 miejsce wśród funduszy absolutnej stopy zwrotu.
Czytaj więcej

Komentarze zarządzających Zobacz wszystkie Komentarze zarządzających

Tomasz Sikora Zarządzający Funduszami Dłużnymi
12.09.2017Komentarz zarządzającego

Skarbowe obligacje zmiennokuponowe o krótkim lub średnim terminie zapadalności, które od początku roku przyniosły imponującą stopę zwrotu, również w sierpniu pozytywnie kontrybuowały do wyniku subfunduszu. Marża względem stawki WIBOR spadła do najniższego poziomu od dwóch lat przede wszystkim na skutek intensywnych zakupów ze strony lokalnych portfeli bankowych. Na drugim miejscu pozytywnie zapisały się euroobligacje polskich przedsiębiorstw. Poza stabilnym dochodem z tytułu odsetek, spadające marże kredytowe oraz rentowności na rynkach bazowych długu sprzyjały wzrostom cen stałokuponowych obligacji korporacyjnych. Rynek pierwotny po raz kolejny z łatwością zaabsorbował dużą emisję długu korporacyjnego, mimo historycznie niskiej marży kredytowej. BPH Obligacji Korporacyjnych wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,28%.

czytaj całość

Ogłoszenia prawne Zobacz wszystkie Ogłoszenia prawne

21.09.2017

Publikacja tekstu jednolitego statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5

W związku z wejściem w życie w dniu 21 września 2017 r. zmian statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 ogłoszonych dnia 21 września 2017 r., publikujemy tekst jednolity statutu....
Czytaj więcej
21.09.2017

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5...
Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Infolinia*: 801 350 000 *koszt połączenia wg taryfy operatora

Dlaczego warto inwestować w fundusze?

  • Jest to jedna z najpopularniejszych w świecie długoterminowych form inwestowania.
  • Otrzymujesz szeroki dostęp do możliwości inwestycyjnych, które w normalnych warunkach zarezerwowane są dla inwestorów dysponujących dużym kapitałem.
  • Twoimi pieniędzmi zarządzają doradcy inwestycyjni, doświadczeni w inwestycjach na rynku kapitałowym, wspierani przez zespoły analityków, ekspertów w zakresie swojego działania.

Dowiedz się więcej jak inwestować