Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-09-18
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.16 34.16 0.00  
BPH PIENIĘŻNY 100.84 100.84 0.01  
BPH OBLIGACJI 1 277.24 275.16 -0.03  
BPH OBLIGACJI 2 3260.08 3235.63 -0.07  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.30 13.20 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.09 4.06 -0.49  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.50 17.24 -0.12  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.31 2.24 -0.44  
BPH SELEKTYWNY 143.65 140.78 0.08  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 132.27 128.30 -0.95  
BPH AKCJI 323.80 310.85 -0.3  
BPH AKCJI GLOBALNY 164.02 159.10 0.41  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 52.47 50.37 -0.3  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 16.15 15.50 -0.83  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 60.02 57.62 -0.66  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 14.33 13.76 -0.58  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 1.35 1.30 0.00  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 0.32 0.31 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-09-18
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1057.39 1036.24 0.00  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-09-17 89.17 0.45  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-08-29 176.85 0.86  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-08-29 148.98 1.06  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-08-29 131.10 0.51  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-08-29 121.07 0.22  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-08-29 121.82 0.48  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-08-29 113.84 0.16  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-08-29 115.61 0.49  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-08-29 118.99 0.38  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-06-30 95.88 0.99  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-06-30 134.98 -0.48  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 SIERPIEŃ 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI GLOBALNY

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI