Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-07-30
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.02 34.02 -0.03  
BPH PIENIĘŻNY 100.08 100.08 -0.03  
BPH OBLIGACJI 1 276.00 273.93 -0.09  
BPH OBLIGACJI 2 3221.12 3196.96 -0.19  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.23 13.13 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.27 4.24 -0.24  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.05 16.79 -0.65  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.22 2.15 -1.38  
BPH SELEKTYWNY 141.49 138.66 -0.4  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 140.54 136.32 -0.18  
BPH AKCJI 299.17 287.20 -1.86  
BPH AKCJI GLOBALNY 159.98 155.18 -0.09  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 48.21 46.28 -1.64  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 15.56 14.94 -1.9  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 60.20 57.79 -0.86  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 14.50 13.92 -0.85  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 1.41 1.35 -0.74  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 0.34 0.33 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-07-30
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1036.26 1015.53 -0.25  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-07-30 87.61 -0.34  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-06-30 175.68 0.61  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-06-30 148.31 0.64  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-06-30 131.10 0.15  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-06-30 121.25 0.1  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-06-30 121.87 0.22  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-06-30 113.84 0.26  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-06-30 115.37 0.62  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-06-30 119.47 -0.19  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-06-30 94.13 -0.85  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-06-30 134.98 -0.48  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 CZERWIEC 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI GLOBALNY

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI