Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-04-16
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH Skarbowy 33.68 33.68 0.00  
BPH Obligacji 1 269.21 267.19 0.00  
BPH Obligacji 2 3099.24 3076.00 -0.02  
BPH Obligacji Korporacyjnych (PLN) 12.96 12.96 0.00  
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) 4.28 4.28 0.23  
BPH Stabilnego Wzrostu 16.93 16.72 -0.18  
BPH Aktywnego Zarządzania 2.25 2.18 0.00  
BPH Selektywny 145.98 143.06 -0.26  
BPH Globalny Żywności i Surowców 149.47 144.99 0.46  
BPH Akcji 307.13 297.92 -0.71  
BPH Akcji Globalny 149.33 144.85 1.32  
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (PLN) 51.26 49.21 -1.09  
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 16.94 16.26 -0.91  
BPH Akcji Europy Wschodzącej (PLN) 57.27 54.98 0.09  
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) 13.66 13.11 -0.15  
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 1.47 1.41 -0.7  
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 0.35 0.34 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-04-16
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO Total Profit 1070.71 1049.30 -0.18  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ Multi Inwestycja 2014-04-16 90.55 -0.75  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 2014-03-31 173.64 -0.02  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 2014-03-31 146.65 -0.28  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 2014-03-31 130.96 -0.3  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 2014-03-31 121.24 -0.2  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 2014-03-31 121.79 -0.28  
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 2014-03-31 113.57 -0.06  
BPH FIZ Dochodowych Surowców 2014-03-31 114.00 0.27  
BPH FIZ Korzystnego Kursu 2014-03-31 119.60 -0.03  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2014-03-31 94.94 -11.23  
BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 2014-03-31 135.63 0.73  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 MARZEC 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH SKARBOWY

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI