Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-08-28
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.11 34.11 -0.03  
BPH PIENIĘŻNY 100.61 100.61 -0.04  
BPH OBLIGACJI 1 276.48 274.41 -0.05  
BPH OBLIGACJI 2 3247.57 3223.21 -0.19  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.27 13.17 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.17 4.14 -0.24  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.18 16.92 -0.7  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.25 2.18 -0.91  
BPH SELEKTYWNY 141.36 138.53 -0.74  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 136.86 132.75 -0.23  
BPH AKCJI 306.27 294.02 -2.29  
BPH AKCJI GLOBALNY 163.43 158.53 -0.26  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 48.74 46.79 -2.28  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 15.31 14.70 -2.46  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 59.80 57.41 -0.83  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 14.23 13.66 -1.16  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 1.35 1.30 -0.76  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 0.32 0.31 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-08-28
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1035.86 1015.14 -0.53  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-08-27 88.01 0.31  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-07-31 175.35 -0.19  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-07-31 147.42 -0.6  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-07-31 130.43 -0.51  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-07-31 120.81 -0.36  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-07-31 121.24 -0.52  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-07-31 113.66 -0.16  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-07-31 115.05 -0.28  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-07-31 118.54 -0.78  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-06-30 95.88 0.99  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-06-30 134.98 -0.48  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 LIPIEC 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI GLOBALNY

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI