Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-10-01
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.20 34.20 0.03  
BPH PIENIĘŻNY 100.96 100.96 0.04  
BPH OBLIGACJI 1 277.92 275.84 0.13  
BPH OBLIGACJI 2 3282.65 3258.03 0.12  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.30 13.20 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.01 3.98 -0.5  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.44 17.18 -0.35  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.30 2.23 -0.45  
BPH SELEKTYWNY 144.17 141.29 -0.23  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 131.29 127.35 -0.46  
BPH AKCJI 318.44 305.70 -1.53  
BPH AKCJI GLOBALNY 160.27 155.46 -0.7  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 51.59 49.53 -1.45  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 15.55 14.93 -2.03  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 58.22 55.89 -0.97  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 13.93 13.37 -1.11  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-10-01
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1060.66 1039.45 -0.4  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-10-01 89.35 -0.09  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-09-30 178.42 0.89  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-09-30 150.52 1.03  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-09-30 132.23 0.86  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-09-30 121.66 0.49  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-09-30 122.71 0.73  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-09-30 114.13 0.25  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-09-30 115.89 0.24  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-09-30 117.19 -1.51  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-09-30 87.09 -9.17  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-09-30 124.91 -7.46  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  

* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 WRZESIEŃ 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI