Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-10-16
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.26 34.26 -0.09  
BPH PIENIĘŻNY 101.13 101.13 -0.09  
BPH OBLIGACJI 1 278.79 276.70 -0.29  
BPH OBLIGACJI 2 3294.74 3270.03 -0.33  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.32 13.22 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.04 4.01 1.01  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.29 17.03 -0.18  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.26 2.19 0.00  
BPH SELEKTYWNY 142.23 139.39 -0.12  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 127.87 124.03 0.35  
BPH AKCJI 307.14 294.85 -0.04  
BPH AKCJI GLOBALNY 153.63 149.02 0.19  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 49.39 47.41 -0.75  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 14.97 14.37 0.07  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 56.72 54.45 -0.53  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 13.44 12.90 -0.85  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-10-16
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1042.34 1021.49 -0.14  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-10-15 88.06 -0.46  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-09-30 178.42 0.89  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-09-30 150.52 1.03  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-09-30 132.23 0.86  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-09-30 121.66 0.49  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-09-30 122.71 0.73  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-09-30 114.13 0.25  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-09-30 115.89 0.24  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-09-30 117.19 -1.51  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-09-30 87.09 -9.17  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-09-30 124.91 -7.46  
Historyczne wyceny funduszy połączonych z innymi funduszami
Nazwa funduszu Data ostatniej wyceny Wartość j.u. Pobierz historyczne wyceny
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN) 2014-09-18 1.30 pobierz plik
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) 2014-09-18 0.31  

* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 WRZESIEŃ 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI