Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-08-21
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.08 34.08 0.00  
BPH PIENIĘŻNY 100.50 100.50 0.08  
BPH OBLIGACJI 1 276.21 274.14 0.04  
BPH OBLIGACJI 2 3239.46 3215.16 0.05  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.25 13.15 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.20 4.17 -0.24  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.21 16.95 -0.06  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.26 2.19 0.00  
BPH SELEKTYWNY 141.92 139.08 -0.02  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 136.46 132.37 0.05  
BPH AKCJI 308.61 296.27 -0.32  
BPH AKCJI GLOBALNY 162.07 157.21 0.21  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 49.04 47.08 -0.13  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 15.53 14.91 -0.47  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 59.13 56.76 0.12  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 14.11 13.55 0.00  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 1.34 1.29 -1.53  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 0.32 0.31 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-08-21
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1039.79 1018.99 0.22  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-08-20 87.74 0.62  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-07-31 175.35 -0.19  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-07-31 147.42 -0.6  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-07-31 130.43 -0.51  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-07-31 120.81 -0.36  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-07-31 121.24 -0.52  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-07-31 113.66 -0.16  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-07-31 115.05 -0.28  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-07-31 118.54 -0.78  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-06-30 95.88 0.99  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-06-30 134.98 -0.48  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 LIPIEC 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI GLOBALNY

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI