Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-07-21
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 33.98 33.98 0.00  
BPH PIENIĘŻNY 100.04 100.04 0.00  
BPH OBLIGACJI 1 275.13 273.07 -0.04  
BPH OBLIGACJI 2 3206.90 3182.85 -0.05  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.22 13.12 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.30 4.27 -0.23  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.10 16.84 -0.18  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.24 2.17 0.00  
BPH SELEKTYWNY 141.42 138.59 -0.22  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 141.20 136.96 -0.31  
BPH AKCJI 304.30 292.13 -0.36  
BPH AKCJI GLOBALNY 157.60 152.87 -0.25  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 48.67 46.72 -0.49  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 15.85 15.22 -0.65  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 60.06 57.66 -0.09  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 14.47 13.89 -0.14  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 1.43 1.37 0.00  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 0.34 0.33 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-07-21
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1038.03 1017.27 -0.19  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-07-16 88.17 -0.03  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-06-30 175.68 0.61  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-06-30 148.31 0.64  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-06-30 131.10 0.15  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-06-30 121.25 0.1  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-06-30 121.87 0.22  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-06-30 113.84 0.26  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-06-30 115.37 0.62  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-06-30 119.47 -0.19  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-06-30 94.13 -0.85  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-06-30 134.98 -0.48  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 CZERWIEC 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI GLOBALNY

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI