Strona główna » Tabela wycen

Tabela wycen

Codzienna wycena funduszy otwartych z dnia 2014-08-26
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SKARBOWY 34.11 34.11 0.03  
BPH PIENIĘŻNY 100.59 100.59 0.05  
BPH OBLIGACJI 1 276.47 274.40 0.08  
BPH OBLIGACJI 2 3250.32 3225.94 0.19  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (PLN) 13.26 13.16 0.00  
BPH OBLIGACJI KORPORACYJNYCH (USD) 4.18 4.15 0.00  
BPH STABILNEGO WZROSTU 17.29 17.03 0.35  
BPH ZRÓWNOWAŻONY 2.27 2.20 0.46  
BPH SELEKTYWNY 142.83 139.97 0.53  
BPH GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW 137.11 133.00 0.3  
BPH AKCJI 313.21 300.68 1.11  
BPH AKCJI GLOBALNY 163.61 158.70 0.31  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (PLN) 49.70 47.71 1.04  
BPH AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK (USD) 15.69 15.06 1.01  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 60.22 57.81 1.49  
BPH AKCJI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 14.41 13.83 1.54  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (PLN) 1.36 1.31 0.77  
BPH NIERUCHOMOŚCI EUROPY WSCHODZĄCEJ (EUR) 0.32 0.31 0.00  

Codzienna wycena funduszu BPH SFIO Total Profit z dnia 2014-08-26
Nazwa funduszu Max. cena nabycia * Wartość j.u. ** Zmiana [%] *** Wykres
BPH SFIO TOTAL PROFIT 1043.03 1022.17 0.21  

Tygodniowa wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA 2014-08-20 87.74 0.62  

Miesięczna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 2014-07-31 175.35 -0.19  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 2014-07-31 147.42 -0.6  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 2014-07-31 130.43 -0.51  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2014-07-31 120.81 -0.36  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 2014-07-31 121.24 -0.52  
BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 2014-07-31 113.66 -0.16  
BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW 2014-07-31 115.05 -0.28  
BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU 2014-07-31 118.54 -0.78  

Kwartalna wycena funduszy zamkniętych
Nazwa funduszu Data wyceny Wartość c.i. Zmiana [%] *** Wykres
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2014-06-30 95.88 0.99  
BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 2014-06-30 134.98 -0.48  
* Cena jednostki uczestnictwa ustalona przy wykorzystaniu maksymalnej opłaty manipulacyjnej dla danego funduszu zawartej w aktualnej Tabeli Opłat. Rzeczywiste ceny nabycia jednostek uczestnictwa mogą się różnić w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa wg niższych od maksymalnych stawek opłat manipulacyjnych na zasadach zawartych w Tabeli Opłat. Obliczana jest wg wzoru:

gdzie:
C - cena Jednostki Uczestnictwa,
WANSJU - oznacza Wartość Aktywów Netto Subfundusz na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie,
O - oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej osobno dla każdego Subfundusz

** Cena odkupienia jednostki uczestnictwa
*** Procentowa zmiana ceny odkupienia jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w odniesieniu do poprzedniej wyceny.
 

Jestem zainteresowany

 

Szukaj wyceny

Z dnia:

 

Skontaktuj się z nami

* koszt połączenia wg taryfy operatora

Subskrypcja wyceny SMS/E-mail

Chcesz otrzymywać aktualną wycenę?


Zarejestruj się w Serwisie SMS/E-mail
.

Nasz fundusz miesiąca

  

 

 LIPIEC 2014

 

Najwyższą miesięczną stopę zwrotu osiągnął:
BPH AKCJI GLOBALNY

Najchętniej wybieranym spośród naszych funduszy otwartych był:
BPH PIENIĘŻNY
Sprawdź szczegóły!

 

0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"


Do 31 grudnia 2014 opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład
BPH FIO Parasolowy poprzez
 STI wynosi 0%.

Zarejestruj się w STI