Jestem zainteresowany

 
 
 

Aktualności

Połączenie subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej z subfunduszem BPH Akcji Europy Wschodzącej

Informujemy, że z dniem 19 września 2014 r. nastąpiło połączenie subfunduszu BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmowany) z...

Komentarz Departamentu Zarządzania Aktywami w odniesieniu do funduszu BPH FIZ Multi Inwestycja

Wpływ wydarzeń z I półrocza 2014 r. na rynek funduszy inwestycyjnych

Archiwum aktualności

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 17 października 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu...

Publikacja tekstu jednolitego statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

W związku z wejściem w życie w dniu 17 października 2014 r. zmian statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego ogłoszonych dnia 16...

Zobacz wszystkie