Jestem zainteresowany

 
 
 

Aktualności

Komentarz Departamentu Zarządzania Aktywami w odniesieniu do funduszu BPH FIZ Multi Inwestycja

Wpływ wydarzeń z I półrocza 2014 r. na rynek funduszy inwestycyjnych

Korekta Wyceny BPH FIZ Sektora Nieruchomości

Informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku Fundusz dokonał korekty wyceny certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzonej na dzień 30 czerwca 2014...

Archiwum aktualności

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 15 września 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji...

Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych BPH FIZ Multi Inwestycja

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja (Fundusz), zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze...

Zobacz wszystkie